GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, HÀNH VI PHẠM TỘI

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, HÀNH VI PHẠM TỘI
Giao thông đường bộ

Việc tham gia giao thông đường bộ diễn ra hàng ngày với tất cả những người phải ra khỏi nhà. Mọi người phải đi làm, đi chợ, tham gia học tập, vui chơi. Để di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác bắt buộc với mọi người, dù dưới hình thức phương tiện đường bộ nào. Trong quá trình đó, có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra cho người tham gia.

Các quy định về hành vi phải tuân thủ khi tham gia giao thông đường bộ được tuyên truyền; phổ biến cũng như thông tin trên nhiều phương tiện, hình thức khác nhau. Tuy vậy, không ít người không biết hoặc cố tình không thực hiện các hành vi đúng quy định khi tham gia giao thông. Khi có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như quy định của pháp luật có liên quan; người có hành vi vi phạm sẽ phải chịu những chế tài nhất định; tùy thuộc mức độ hậu quả còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các tội vi phạm giao thông đường bộ được quy định trong Pháp luật hình sự

Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Không được phép vi phạm các quy định cấm trong giao thông đường bộ

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu; bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Vi phạm về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cũng sẽ bị xử lý theo luật hình sự

4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%; thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng; sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời; thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Không cần trực tiếp tham giao thông vẫn có thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có thể được thực hiện dưới hình thức không trực tiếp tham gia giao thông. Điển hình như các hành vi lấn chiếm không gian giao thông; để các chướng ngại vật hoặc làm hư hỏng các biển báo, dải phân cách, vạch kẻ đường .v.v. Những hành vi này nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 261 của Bộ luật Hình sự:

“1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn; vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch; che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu; đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu; dải phân cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách;

Sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Tính mạng và sức khỏe con người phải được tôn trọng

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Mức hình phạt sẽ tăng nặng theo hậu quả gây ra

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tại các đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Các thiết bị điều khiển, giữ an toàn giao thông phải được giữ gìn và không xâm phạm

4. Người đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công trình giao thông đường bộ; đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, đổ chất gây trơn; vật sắc nhọn hoặc các chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch; che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu; dải phân cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác;

Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố; phần đường xe chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Thực hiện hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ mà chưa gây hậu quả cũng sẽ bị xử lý

5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng; sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời; thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm.”

Nội dung quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm giao thông đường bộ còn quy định xử lý những hành vi mặc dù hiện tại chưa xảy ra hậu quả nhưng khi xét thấy hành vi đó có khả năng sẽ gây ra thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời. Do vậy, khi tham gia giao thông đường bộ hãy tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông một cách nghiêm túc. Trường hợp cần tư vấn pháp luật hoặc cần làm rõ cách quy định liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0906.238.583 – 0904.680.838.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.