HỦY HOẠI TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > HỦY HOẠI TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Hủy hoại tài sản

Hủy hoại tài sản là hành động gây tác động trực tiếp đến tài sản là vật cụ thể. hoặc giấy tờ, văn bản, phần mềm có giá trị một cách vô tình hay cố ý. khiến cho tài sản đó bị giảm sút hoặc mất giá trị sử dụng. Vậy, tài sản bị hủy hoại. thì người gây ra có bị truy tố ngay không hay cần có những điều kiện gì.

Tất cả các thắc mắc nêu trên được pháp luật hình sự quy định cụ thể, chi tiết. Khi có hành vi liên quan đến việc hủy hoại tài sản. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục. quy trình xác minh, giám định cần thiết để xác định có yếu tố vi phạm pháp luật hay không.

Quy định của pháp luật Hình sự về hủy hoại tài sản:

Điều 178 của Bộ luật Hình sự quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau:

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng. nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây. thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi vi phạm tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ)  Tài sản là di vật, cổ vật.

Thiệt hại càng lớn thì hình phạt càng nặng

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ 02 năm đến 07 năm tù:

a)  Có tổ chức;

b)  Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c)  Tài sản là bảo vật quốc gia;

d)  Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ)  Để che giấu tội phạm khác;

e)  Vì lý do công vụ của người khác;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên. thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. cấm đảm nhiệm chức vụ. cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Trong thực tế có trường hợp hủy hoại tài sản để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn

Trong thực tế, tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét các căn cứ, tình tiết. Từ đó áp dụng việc có xử lý người có hành vi hủy hoại tài sản theo pháp luật hay không. Cũng như việc xác định hình phạt.

Có những trường hợp người tiến hành hủy hoại tài sản là bắt buộc. hoặc trong tình thế cấp thiết để tránh cho các thiệt hại lớn hơn xảy ra. thì hành vi đó không bị coi là vi phạm pháp luật. Nếu có nhu cầu tư vấn hoặc bảo vệc quyền lợi trong vụ việc hủy hoại tài sản. khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại sau: 0906.238.583 hoặc 0904.680.383.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.