QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Quảng cáo thương mại

Hoạt động quảng cáo thương mại là việc một cá nhân; tổ chức đưa những thông tin để mọi người chú ý đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Mục đích là đánh vào các giác quan của người tiêu dùng để họ chú ý đến mình bằng hiệu ứng của âm thanh; hình ảnh trực quan gây ra sự tò mò. Một khi khách hàng đã chú ý đến sản phẩm hoặc dịch vụ  nào đó, họ sẽ tìm đến.

Quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật

Điều 103 của Luật thương mại quy định về Quyền quảng cáo:

“1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam; Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền; Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện.

3. Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa; dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện.”

Mọi thương nhân đều có quyền thực hiện quảng cáo sản phẩm của mình

Căn cứ quy định nêu trên, thì mọi thương nhân đều có quyền quảng cáo. Ngoài ra, quảng cáo còn là một ngành nghề dịch vụ. Quảng cáo có thể được thực hiện trên nhiều phương tiện khác nhau, từ tranh ảnh, palô, cho đến các đoạn phim quảng cáo. Điều 106 của Luật thương mại quy định về Phương tiện quảng cáo như sau:

“1. Phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.

2. Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

a) Các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Các phương tiện truyền tin;

c) Các loại xuất bản phẩm;

d) Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định; các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

đ) Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.”

Các điều kiện cần đáp ứng trước khi thực hiện quảng cáo

Việc sử dụng phương tiện quảng cáo cũng cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 107 của Luật thương mại:

“1. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo quy định tại Điều 106 của Luật này phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; thông tin, chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm;

b) Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan; môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

c) Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.”

Quảng cáo thương mại cần được đăng ký và tránh những hành vi vi phạm pháp luật

Để thực hiện quảng cáo, người thực hiện phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có thông tin, nội dung quảng cáo cụ thể. Đồng thời, có những hành vi pháp luật cấm thực hiện trong quảng cáo. Cụ thể Điều 109 của Luật thương mại quy định về Các quảng cáo thương mại bị cấm:

“1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập; chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

2. Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo; phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức; thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

3. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

4. Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

5. Lợi dụng quảng cáo gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Không được so sánh giữa các sản phẩm cùng loại của người khác

6. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

7. Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng; giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì; phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, dịch vụ.

8. Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức; cá nhân đó đồng ý.

9. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật”.

Dù thương nhân có quyền thực hiện việc quảng cáo nhưng cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi thực hiện. Không thể vì lợi nhuận thực hiện các hành vi gian dối, quảng cáo không đúng sự thật về hàng hóa, dịch vụ mình cung cấp. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi gặp những vấn đề liên quan hoặc có nhu cầu tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thương mại, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0906.238.583 – 0904.680.383.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.