Danh mục: TIN TỨC

hoiluatsuhanoi.com > Blog > TIN TỨC
Hủy hoại tài sản

HỦY HOẠI TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Hủy hoại tài sản là hành động gây tác động trực tiếp đến tài sản là vật cụ thể. hoặc giấy tờ, văn bản, phần mềm có giá trị một cách vô tình hay cố ý. khiến cho tài sản đó bị giảm sút hoặc mất giá trị sử dụng. Vậy, tài sản bị hủy […]

Read More
Quảng cáo thương mại

QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Quảng cáo thương mại và quy định pháp luật

Read More
Khuyến mại hàng hóa

KHUYẾN MẠI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Khuyến mại hàng hóa; các quy định về về khuyến mại

Read More
Quyền nghĩa vụ tố tụng

QUYỀN NGHĨA VỤ TỐ TỤNG CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ

Quyền nghĩa vụ tố tụng trong vụ án hành chính

Read More
Mạng máy tính

MẠNG MÁY TÍNH VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI

Các hành vi phạm tội liên quan đến mạng máy tính; nói xấu người khác qua mạng xã hội

Read More
Giao thông đường bộ

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, HÀNH VI PHẠM TỘI

Giao thông đường bộ và các tội về giao thông trong luật hình sự

Read More
bảo vệ rừng

BẢO VỆ RỪNG TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Bảo vệ rừng và các quy định pháp luật; Tội xâm phạm rừng trong bộ luật hình sự

Read More
Các quyền con người cơ bản

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP

Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, quyền được sống, được học tập và mưu cầu hạnh phúc. Đó là một số nội dung trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thành lập nước Việt Nam. Đây là những quyền con người cơ bản không riêng của bất cứ […]

Read More
Cấp phép môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH

Giấy phép môi trường, điều kiện và ngành nghề cần cấp phép môi trường.

Read More
Thẩm quyền đăng ký Hộ tịch

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, NGUYÊN TẮC, THẨM QUYỀN

Hộ tịch là các thông tin cụ thể của một cá nhân, việc đăng ký hộ tịch được thực hiện nhằm lưu trữ, quản lý và giám sát các thông tin đó. Đây là quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi người; kể cả các công dân không có quốc tịch Việt Nam nhưng […]

Read More