NGUYỄN VĂN TÂN

hoiluatsuhanoi.com > Team Members > NGUYỄN VĂN TÂN
Luật sư Nguyễn Văn Tân
  • 163 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • 0906238583
  • hoiluatsuhanoi@gmail.com

NGUYỄN VĂN TÂN

Luật doanh nghiệp

Là một luật sư năng động, nhiệt tình, chuyên môn và tư chất tuyệt vời. Luật sư Nguyễn Văn Tân có hàng chục năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý; tham gia tranh tụng, giải quyết các tranh chấp. Đặc biệt Luật sư Tân từng nghiên cứu sâu về các giải pháp áp dụng Pháp luật tại các ngân hàng lớn. Thế mạnh bao gồm: Tư vấn Pháp luật tài chính ngân hàng; Tư vấn Pháp luật kinh doanh thương mại, doanh nghiệp; Pháp luật Dân sự; Pháp luật Hình sự; Pháp luật Hành chính; Pháp luật Lao động.

 

 

 

 

Luật doanh nghiệp
95%
Luật hôn nhân gia đình
90%
Luật hình sự
90%
Luật đất đai
80%