QUYỀN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Tin Tức > QUYỀN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Quyền dân sự

Cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ xã hội, kinh tế giữa các cá nhân, tổ chức với nhau. Trong đó, mỗi cá nhân, tổ chức đều có thể phát sinh những quyền lợi của mình. Đồng thời, cũng sẽ có nghĩa vụ. Quyền dân sự là một quyền cơ bản thường xuyên phát sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Vậy, quyền trong dân sự là gì. Đây là quyền lợi mà một hoặc nhiều cá nhân; tổ chức được hưởng khi phát sinh trên cơ sở các giao dịch dân sự hoặc hành vi của một bên khác thực hiện. Các cá nhân thực hiện các quyền đó dựa trên thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật liên quan.

Quy định pháp luật cơ bản

Điều 8 của Bộ luật Dân sự quy định Căn cứ xác lập quyền dân sự: “Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây:

1. Hợp đồng.

2. Hành vi pháp lý đơn phương.

3. Quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật.

4. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

5. Chiếm hữu tài sản.

6. Sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

7. Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật.

8. Thực hiện công việc không có ủy quyền.

9. Căn cứ khác do pháp luật quy định.”

Có nhiều cách thực hiện quyền dân sự

Sau khi phát sinh căn cứ xác lập quyền dân sự, bên có quyền sẽ thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền dân sự của bên có quyền cũng phải chịu giới hạn theo quy định của Pháp luật; không thể tùy ý thực hiện theo ý muốn của mình.

Điều 10 của Bộ luật Dân sự quy định về Giới hạn việc thực hiện:

“1. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác; để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật.

2. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất; hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ; buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác do luật quy định.”

Hạn chế trong khuôn khổ pháp luật

Việc hạn chế trong thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự không có nghĩa là chúng ta bị cản trở đến mức không bảo vệc được quyền của mình. Quan trọng là thực hiện sao cho phù hợp với quy định của pháp luật; tránh việc quá giới hạn sẽ khiến cho chính bên có quyền vướng phải những rắc rối không đáng có. Chúng ta có thể bảo vệc quyền dân sự của mình thông qua các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 14 của Bộ luật Dân sự quy định việc Bảo vệ quyền lợi dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền:

“1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân.

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án.

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ; việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng.”

Cần có biện pháp phù hợp khi thực hiện quyền dân sự

Từ những căn cứ pháp luật nêu trên, có thể thấy các quyền, nghĩa vụ dân sự không tự nhiên phát sinh; thay đổi. Tất cả các quyền, nghĩa vụ đều căn cứ trên các điều kiện cụ thể và được pháp luật quy định chặt chẽ. Nếu có những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ hoặc các tranh chấp cần giải quyết. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại Hotline của Hội luật sư Hà Nội như sau: 0904.680.383 – 0906.238.583.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.