NGUYỄN ĐÌNH LINH

hoiluatsuhanoi.com > Team Members > NGUYỄN ĐÌNH LINH
Chuyên viên Nguyễn Đình Linh
  • Số 163 Phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
  • 1900.6227
  • luatduongkhoiminh@gmail.com

NGUYỄN ĐÌNH LINH

Luật bảo hiểm y tế

Chuyên viên Nguyễn Đình Linh chuyên tư vấn Pháp luật kế toán, tài chính; Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Các chế độ, chính sách người có công; Pháp luật Hôn nhân gia đình; Tư vấn Pháp luật Hình sự; Tư vấn Pháp luật Dân sự; Pháp luật Hành chính; Pháp luật Lao động; Pháp luật Đất đai.

Luật bảo hiểm y tế
95%
Luật thuế
85%
Luật hôn nhân gia đình
75%
Luật lao động
65%