Danh mục: Uncategorized

hoiluatsuhanoi.com > Blog > Uncategorized
Các quyền con người cơ bản

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP

Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, quyền được sống, được học tập và mưu cầu hạnh phúc. Đó là một số nội dung trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thành lập nước Việt Nam. Đây là những quyền con người cơ bản không riêng của bất cứ […]

Read More
Cấp phép môi trường

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH

Giấy phép môi trường, điều kiện và ngành nghề cần cấp phép môi trường.

Read More
Thẩm quyền đăng ký Hộ tịch

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, NGUYÊN TẮC, THẨM QUYỀN

Hộ tịch là các thông tin cụ thể của một cá nhân, việc đăng ký hộ tịch được thực hiện nhằm lưu trữ, quản lý và giám sát các thông tin đó. Đây là quyền và nghĩa vụ của tất cả mọi người; kể cả các công dân không có quốc tịch Việt Nam nhưng […]

Read More
Chăm sóc trẻ em

BẢO VỆ TRẺ EM, TRÁCH NHIỆM VÀ QUY ĐỊNH

bảo vệ và chăm sóc trẻ em. trách nhiệm chăm sóc trẻ em

Read More
Quyền dân sự

QUYỀN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Quy định của Pháp luật về quyèn dân sự

Read More
Giám đốc thẩm bản án, quyết định

GIÁM ĐỐC THẨM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

Giám đốc thẩm là một quy trình xem xét lại vụ án được quy định tại Pháp luật tố tụng. Bản án, quyết định của Tòa án sau khi có hiệu lực pháp luật thì các đương sự sẽ không còn quyền kháng cáo. Trường hợp đương sự phát hiện ra có sai sót; vi […]

Read More
Vệ sinh lao động

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Đảm bảo vệ sinh lao động

Read More
Nghĩa vụ cấp dưỡng

NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG THEO LUẬT HÔN NHÂN

Nghĩa vụ cấp dưỡng; cha mẹ cấp dưỡng cho con; chú cho cháu

Read More
Cha mẹ và con

CHA MẸ VÀ CON, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mốt quan hệ rất thiêng liêng. Cha mẹ là người mang lại cho chúng ta cuộc sống; sự yêu thương, nuôi nấng; dạy dỗ ta từ thủa lọt lòng. Xã hội càng phát triển; cuộc sống lại càng phải tuân thủ nhiều quy tắc; nhiều luật […]

Read More
Giao đất cho cá nhân

GIAO ĐẤT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Câu chuyện về đất đai luôn là một chủ đề nổi cộm trong xã hội. Là người dân, đặc biệt những người chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc được nhà nước cấp đất; giao đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình là điều ai cũng […]

Read More